Có lẽ hiện nay chỉ có quốc gia Hà Lan là nước phải đóng cửa nhiều nhà tù nhất vì mức độ tội phạm hầu như đã không còn. Ngoài ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại rất nhiều loại tội phạm khác nhau. Để hiểu được tội phạm là gì và những […]