Danh mục: Doanh Nghiệp

Giới thiệu về mẫu biên bản nghiệm thu

Trong rất nhiều công việc khi hoàn thành đều cần đến mẫu biên bản nghiệm thu để kiểm nghiệm lại toàn bộ quá trình của công việc. Thông thường những mẫu biên bản nghiệm thu không giống nhau, nhưng lại không có sự khác nhau lớn. Hãy tham khảo mẫu biên bản nghiệm thu được […]

Tìm hiểm về thuế thu nhập doanh nghiệp

Dựa trên tiềm năng kinh doanh của các công ty cung ứng tại Việt Nam đã thu hút được nhiều nhà đầu tư vừa và nhỏ, những nhà đầu tư đó bao gồm trong và cả ngoài nước, do vậy ngày càng phải hiểu rõ hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp. Tỷ lệ thuế […]

Tìm hiểu về luật thương mại Việt Nam

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật thương mại quy định về […]

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Trong kinh doanh, có thể vị trí của bạn làm việc sẽ liên quan đến các loại giấy tờ quyết định bổ nhiệm giám đốc, chủ tịch, phó giám đốc, kế toán… đối với những người đã quen công việc thì quá trình thực hiện sẽ rất đơn giản, ngược lại với những ai chưa […]

© 2024 Cakhia TV